ส่งงาน TU102

posted on 08 Aug 2015 14:39 by yourtype
ส่งงาน / Submit Class Work
 
คลิก link ด้านล่างนี้เพื่อส่งงานวิชา TU100 ค่ะ
Click the link below to send TU102's class work.
 
 
หรือ scan QR code ข้างล่างนี้เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ด้านบน
Or scan the below QR code to enter above website.
----------------------------------------------------------------
 
ผลการประเมิน
 
คลิก link ด้านล่างนี้เพื่ออ่านหรือดาวน์โหลดผลการประเมินของบุคลิกภาพแบบต่างๆ (ภาษาไทย) (384 KB)
 
หรือ scan QR code ข้างล่างนี้เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ด้านบน
----------------------------------------------------------------
 
RESULT
 
Click the link below to read the Type indicator result. (Read online in English)
Or scan the below QR code to enter above website.
----------------------------------------------------------------